Search
Close this search box.

Otvoren program Represent Academy: Employer branding u praksi

Podijeli ovaj članak:

Brend poslodavca je reputacija vaše organizacije kao poslodavca.

Saznajte sve o građenju brenda poslodavca, kako da povećate zadovoljstvo zaposlenih i (p)ostanete poželjan poslodavac?

U kompanijama koje se NE PONAŠAJU u skladu sa promovisanim imidžom i brend komunikacijom gotovo svaki drugi zaposleni je nezadovoljan. Usaglašenost percepcije brend komunikacije i uslova rada u kompaniji povezana je i sa spremnošću zaposlenih da preporuče kompaniju. Najveću spremnost pokazuju oni koji percipiraju sklad brend komunikacije i uslova rada, dok su najmanje spremni oni koji percipiraju jaz između uslova rada i promovisanog imidža. Dodatno, čak 57% zaposlenih bi napustilo kompaniju bez dvoumljenja kada bi im ponudili bolje uslove.

Ovo su samo neka saznanja do kojih je tim Represent Academy došao kada su sa prijateljskom istraživačkom kućom MASMI sproveli istraživanje vezano za Employer branding teme u Srbiji.

​Kako se i baveovim temama, željeli su da tržištu ponude edukaciju koja povezuje, objedinjuje i spaja razne discipline koje je neophodno razumjeti kako bi se uspješno bavili Employer Branding-om u praksi.

CILJ seminara

– Razumjevanje cijelog modela Employer Branding-a
– Definisanje odgovornosti i podjele zaduženja između potencijalnih nosilaca procesa, kojih mora biti više
– Kako postaviti efikasnu i održivu Employer Branding strategiju kroz interaktivno iskustvo učenja
– Stručne Q&A sesije, predstavljanje najboljih praksi i studija slučaja i naravno, druženje i networking.

ZAŠTO?

U današnjem globalnom, poslovnom svijetu kompanije biju bitke da zadrže i privuku talente. Kako bi privukle bolje zaposlene kompanije su posljednjih godina počele da koriste principe i prakse brendiranja u oblasti ljudskih resursa. Razumjeti šta privlači talentovane regrute u kompaniju može pružiti važne uvide kadrovima iz ljudskih resursa, međutim da li će globalne strategije imati isti učinak i u našem regionu?

Priča o Employer Branding-u je šira i od toga, i isprepletena sa reputacijom koja kompanija ima na tržištu, čime se ulazi u oblast komunikacija.​

Brend poslodavca je reputacija vaše organizacije kao poslodavca.

Jednostavnije rečeno, to je ono što oni koji traže posao i vaši zaposleni zaista misle o vama. To je ono što kažu svojim prijateljima na kafi i svojoj porodici kada dođu sa posla. To je ono što treba da prije svega zanima donosioce odluke. Tako dolazimo do toga da Employer Branding mora biti i dio poslovnog planiranja i poslovnih odluka.

Šta ćete NAUČITI?

 • Razumijeti ćete odakle da krenete kad postavljate strategiju Employer Brandinga i šta ta strategija treba da podrazumjeva, koja je vrijednosti brenda poslodavca.
 • Kako uklopiti ciljeve Employer branding-a sa ciljevima kompanije i definisati ključne KPI-eve, kako definisati ključne ciljne grupe u procesu, kako postaviti EVP.
 • Šta je upravljanje talentima i čemu služi?
 • Kako im se obraćamo, kreiranje IDP plana, razumjevanje iskustva kandidata.
 • Kako postaviti EVP za talente i kako komunicirati sa njima.
 • Kako putuju zaposleni kroz organizaciju.
 • Kako kreiramo pravu, autentičnu speak up kulturu.
 • Kako najbolje iskoristiti digitalne kanale uz razumjevanje journey kandidata i praćenje trendova?
 • Kako postaviti naš web kao središte komunikacije?
 • Kako kreirati sadržaj koji je u duhu našeg Employer branding prakse za društvene mreže?
 • Važnost komunikacije tokom procesa gradnje employer branding-a.
 • Kako se employer branding komunicira interno, a kako eksterno?
 • Komunikacija vizije i ciljeva?
 • Kako prepoznati šta je zaposlenima potrebno i šta je ono što donosi pravu vrijednost?
 • Kako unaprijediti Employee Journey i zadovoljstvo zaposlenih, i kako to plasirati van kompanije?
 • Uspješni primjeri iz naše prakse, ali i neke greške koje smo pravili.

Sve ostale informacije o programu dostupne su na linku: https://www.representacademy.rs/otvoreni-programi-employer-branding-u-praksi

Povezani članci