wcomm

Uvjeti korištenja

Korištenjem portala WomanComm.club prihvatate sljedeća pravila i uvjete korištenja.

Preuzimanje sadržaja

Strogo je zabranjeno preuzimanje vijesti, fotografija i videa (te drugih oblika vizuelnog i zvučnog sadržaja) bez dozvole izdavača – a što se pogotovo odnosi na autorske objave. Sadržaj je zaštićen u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist Prefix d.o.o. Sarajevo.

Prefix d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web portala u bilo kada i na bilo koji vremenski period, te zadržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga na WomanComm.club portalu u slučaju kršenja Uvjeta korištenja ili Politike privatnosti od strane korisnika.

Korištenjem sadržaja WomanComm.club portala korisnici prihvataju sve potencijalne rizike koji mogu nastati tokom korištenja usluga portala. Korisnici se obavezuju koristiti sadržaj isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Korištenje sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribucije i sl.), a pogotovo parafraziranje ili izuzimanje dijelova sadržaja za interpretiranje u negativnom smislu, bez odobrenja izdavača, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravim BiH, te podliježete pravnim sankcijama. Za svaki vid korištenja sadržaja na portalu WomanComm.club potrebna je dozvola izdavača Prefix d.o.o.. Prilikom dozvoljenog kopiranja, prepisa ili distribucije sadržaja, preneseni sadržaj mora poštivati inntegritet izvornog sadržaja, mora sadržavati podatke o izvoru/porijeklu sadržaja i/ili autoru sadržaja, kao i povratni link koji omogućava otvaranje izvornog sadržaja u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni WomanComm.club. Preneseni sadržaj mora zadržati incijalnu cjelovitost, te u skladu sa ovom odredbom nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost sadržaja (dodatnim uredničkim kraćenjem ili slobodnim interpretiranjem).

Preuzeti sadržaj je zabranjeno koristiti u komercijalne svrhe, te je svaka pohrana ili kopiranja za bilo koju svrhu osim za osobnu upotrebu izričito zabranjena. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja na portalu WomanComm.club, Prefix d.o.o. zadržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štetše, te pokrenuti pravni, građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudom.

Navedena pravila i Uvjeti korištenja podložni su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom smatra sa ova upravo izložena na portalu WomanComm.club stranice