Search
Close this search box.

Uvjeti korištenja

Korištenjem portala Woman.Comm Club prihvaćate sljedeća pravila i uvjete korištenja.

Preuzimanje sadržaja

Strogo je zabranjeno preuzimanje vijesti, fotografija i videa (te drugih oblika vizualnog i zvučnog sadržaja) bez dozvole izdavača – a što se pogotovo odnosi na autorske objave. Sadržaj je zaštićen u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist Prefix d.o.o. Sarajevo.

Prefix d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web portala bilo kada i na bilo koje vremensko razdoblje te zadržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga na Woman.Comm Club portalu u slučaju kršenja Uvjeta korištenja ili Politike privatnosti od strane korisnika.

Korištenjem sadržaja Woman.Comm Club portala korisnici prihvaćaju sve potencijalne rizike koji mogu nastati tijekom korištenja usluga portala. Korisnici se obvezuju koristiti sadržaj isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Korištenje sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribucije i sl.), a pogotovo parafraziranje ili izuzimanje dijelova sadržaja za interpretiranje u negativnom smislu, bez odobrenja izdavača, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH te podliježete pravnim sankcijama. Za svaki vid korištenja sadržaja na portalu Woman.Comm Club potrebna je dozvola izdavača Prefix d.o.o. Prilikom dozvoljenog kopiranja, prijepisa ili distribucije sadržaja, preneseni sadržaj mora poštivati inntegritet izvornog sadržaja, mora sadržavati podatke o izvoru/porijeklu sadržaja i/ili autoru sadržaja, kao i povratni link koji omogućava otvaranje izvornog sadržaja u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni womancomm.club. Preneseni sadržaj mora zadržati incijalnu cjelovitost te u skladu sa ovom odredbom nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost sadržaja (dodatnim uredničkim kraćenjem ili slobodnim interpretiranjem).

Preuzeti sadržaj je zabranjeno koristiti u komercijalne svrhe te je svaka pohrana ili kopiranje za bilo koju svrhu osim za osobnu upotrebu izričito zabranjena. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja na portalu Woman.Comm Club, Prefix d.o.o. zadržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti pravni, građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudom.

Navedena pravila i Uvjeti korištenja podložni su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom smatra sa ova upravo izložena na portalu Woman.Comm Club stranice.