Search
Close this search box.

Naše članice

Woman.Comm Club je poseban spoj mladosti i iskustva a naše članice su:

  • Žene koje su odabrale komunikacijsku industriju kao svoj cjeloživotni poziv i u njemu su uspješne radeći u agencijama, marketing odjelima kompanija i medija.
  • Žene koje žele razvijati i jačati vlasiti brend te žele uz dodatnu edukaciju razvijati svoje sposobnosti i napredovati u poslu.
  • Mlade obrazovane djevojke i žene kojima je potrebna podrška u razvoju karijere.

BROJ ČLANICA

0

BROJ GRADOVA

0

BROJ DRŽAVA

0