Search
Close this search box.

Marketing je privlačan za mlade, tik uz IT!

Podijeli ovaj članak:

Marketing se i dalje opaža kao inovativan i kao oblast koja je atraktivna za zaposlenje i brzo napredovanje, smatraju studenti Ekonomskog fakulteta i FON-a Beograd, koji su učestvovali u istraživanju

Međunarodno udruženje za marketinške komunikacije IAA Serbia i agencija IPSOS Strategic Marketing proveli su tokom novembra istraživanje o reputaciji marketinške struke u kojoj je učestvovalo 385 studenata i mladih profesionalaca do 5 godina iskustva u struci. Istraživanje je pokazalo da čak 67% ispitanih studenata planira da traži posao u struci, kao i da bi 78% mladih profesionalaca preporučilo prijateljima posao u njoj.

Cilj istraživanja bila je percepcija marketinške struke mladih generacija, odnosno u kojoj meri su spremni da svoje karijere započnu ili nastave u njoj.

Prema rečima Jelene Ivanović, izvršne direktorice IAA Serbia, ova tripartitna asocijacija u čijem članstvu se nalaze predstavnici oglašivača, agencija i medija, identifikovala je potrebu za ovakvim istraživanjem među svojim članovima. „Ovo je definitivno tema koja je važna svima koji se bave komunikacijama, jer se radi o onome što utiče na rad svih, bez obzira da li su u pitanju globalne ili lokalne kompanije, kreativne, digitalne, istraživačke, medijske agencije, mediji, itd. Jedan od glavnih ciljeva IAA svuda u svetu je da unapređuje reputaciju struke, odnosno da promoviše njen značaj. U tom smislu trebalo je prvo da dođemo do “dijagnoze“. Iz ugla tzv. employer brandinga bilo nam je bitno da bolje razumemo kako mladi vide tržište marketinških komunikacija, odnosno kako percipiraju ljude koji tu rade“, rekla je Jelena.

Marketing se i dalje opaža kao inovativan i kao oblast koja je atraktivna za zaposlenje i brzo napredovanje. Studenti ekonomskog fakulteta i FON-a koji su učestvovali u istraživanju u vrlo visokom broju (preko 80%) bi želeli da, nakon završetka studija, rade u marketingu. I mladi profesionalci u oblasti marketinga, u velikoj meri zadovoljni su svojim poslom i preporučili bi ga mlađim kolegama.

Istraživanje je pokazalo da je reputacija marketinga bolja nego što smo neke moje kolege, koje su osetile potrebu za ovakvom studijom, i ja očekivali na osnovu svakodnevnog iskustva. Marketing uopšte ne stoji loše i, rekao bih, nije izgubio stari sjaj, ali mu je potrebno malo ‘poliranja’. Studenti završnih godina fakulteta koji ‘naginju’ ka marketingu kotiraju profesije u oblasti marketinga vrlo visoko – odmah iza ‘neprikosnovenog’ IT sektora, a nešto iznad preduzetništva, koje se, na prvi pogled, možda iznenađujuće visoko kotira, rekao je Predrag Kurčubić, Managing Director IPSOS Strategic Marketing.

Generacije koje danas traže posao su drugačije od nekadašnjih, koje su svoje zaposlenje tražile pre 15 i više godina. Tržište rada se promenilo – mnogo je više zanimljivih poslova, priliv radne snage na tržište rada je mnogo manje, a napredak tehnologije doneo je mogućnost rada na drugim tržištima. Uz to, IT industrija se izuzetno razvila i postala novi uzor među poslovima, gde se brzo napreduje i lako dolazi do visoke zarade. Ova studija je pokazala da ni danas marketing nije izgubio na svojoj privlačnosti. Kako najavljuje IAA Serbia, planirano je da rezultati istraživanja posluže kao osnova za pokretanje šire rasprave na temu narednih koraka, kako bi struka nastavila da se prilagođava novim okolnostima i razumevanju mladih ljudu.

Povezani članci