Larisa Halilović

Larisa Halilović je međunarodna ekspertica za razvoj timova i biznisa. Koristeći iskustvo u lokalnom i međunarodnom kontekstu, predano doprinosi razvoju profesionalnog kadra u BiH, regionu i svijetu u posljednjih dvadeset godina.  Larisa posjeduje dugogodišnje iskustvo u vođenju timova, projekata i organizacija, a angažirana je kao međunarodna ekspertica, trenerica, mentorica i konsultantica u oblastima emocionalne inteligencije, liderstva i menadžmenta, te jačanja  vještina  timova i pojedinaca. Larisina dva TEDx talka : Emocionalna inteligencija u umjetnom svijetu  i Temeljne vrijednosti: tvoj unutarnji kompas dostupni su na globalnoj TED.com platformi.

 

Kvalificirana je od strane Cambridge Univerziteta u Velikoj Britaniji,  Auckland Univerziteta sa Novog Zelanda i British School of Coaching UK, u oblastima obrazovanja odraslih, lingvistike i psihologije,  te je aktivna članica profesionalnih i akademskih i organizacija poput Institute of Leadership and Management UK,  British Council’s Global Mentorship Network,  Savjetodavnog odbora Kreativnog mentorstva u Srbiji i Upravnog odbora COI Step by Step u BiH. Posljednjih godina gostuje kao predavačica na Liderskim programima na Oxford univerzitetu u UK, Forbes Centre for Womenvs Leadership programu u SAD, te na Haškoj akademiji u Nizozemskoj.