Jelena Mikić

Jelena Mikić je direktor i partner u Represent Academy, vodećoj trening ustanovi koja pruža usluge edukacije iz komunikacija. Jelena ima skoro dvadeset godina iskustva u komunikacijama i razvoju poslovanja. Kao regionalni direktor Represent Systema, bila je direktno odgovorna za otvaranje tri kancelarije na Zapadnom Balkanu u okviru čega je osnovala i razvila multidisciplinarne timove. Razvila je različite interne i eksterne kampanje za brojne strane i domače kompanije, kao i medjunarodne organizacije. Diplomirala je i stekla diplomu mastera iz medjunarodne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Beogrady. Govori engleski i italijanski.