Search
Close this search box.
Alisa Ćatić

Alisa Ćatić

Članica

Podijeli:

Svaki put kada čujem ili na neki način vidim da su razgovori sa mnom kod nekoga  inicirali željenu promjenu, korisne uvide,  da su na neki način donijeli olakšanje i podršku,  znam da sam na pravom mjestu i da radim pravi posao. Posao kojim se bavim već više od 10 godina je posao koji ima smisla i koji jeste svrha mog života, biti na usluzi i od koristi drugima.

Nakon dugogodišnjeg rada kao magistrica farmacije dešava se veliki preokret, kako privatno tako i poslovno. 

Završavam bazičnu edukaciju za psihološkog savjetnika u Njemačkoj nakon čega dobivam licencu za samostalni rad. U Sarajevu nastavljam četverogodišnju edukaciju iz sistemske porodične terapije.Nosilac sam Evropskog certifikata za psihoterapiju gdje sam akreditovana. Sa firmama i organizacijama imam redovne angažmane u kojima radim  treninge,radionice i supervizije kreirane  po njihovim potrebama.

Svoju privatnu praksu u Sarajevu imam od 2013 gdje radim individualnu,partnersku i porodičnu psihoterapiju.

Osnaživanje žena kroz različite coaching programe,radionice,predavanja je jedan od mojih dražih projekata.Žena treba da živi svoje autentično Ja, da ga čuje i da ga prati.Ako se još spoji sa svojom  ženskom energijom, ona ulazi u poziciju  moći iz koje  kreira sebe i svijet oko sebe.

Kroz čitav moj posao komunikacije je jedan bitan alat kako za mene tako i za moju klijentelu.Zdrava i funkcionalna komunikacija je baza sigurnosti svih međuljudskih odnosa u svim našim sistemima.Zdrava komunikacija je transparentna i jasna komunikacija sa velikom dozom stava radoznalosti i istraživanja za onog preko puta nas.

Time što smo istinski zainteresirani i što želimo da razumijemo tog drugog,mi ga poštujemo i  otvaramo jedan siguran prostor u kojem ima mjesta za moćan dijalog ,za multiperspektivnost i fokus na korisno.Postoji eksplicitno i implicitno,izrečeno i neizrečeno.Kada nevidljivo postane vidljivo vraćamo sebi i drugima moć razumjevanja i pomjeranja.

Volim i želim biti okružena ženama  gdje smo jedna drugoj izvor snage i inspiracije. Dozvolimo sebi i drugima  nevidljivo učiniti vidljivim u svim aspektima našeg života i time imati moć traganja i življenja našeg  smisla i naše istine.