wcomm

Blog & News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Tag: Alma Osmanagić

Amna Osmanagić

Moje ime je Osmanagić Amna, rođena sam u Konjicu gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Nakon toga upisujem Ekonomski fakultet u Sarajevu. Diplomirana sam

Read More →