Search
Close this search box.

Moje iskustvo u komunikacijskoj industriji: Dženeta Schitton, vlasnica agencije GlowhuntersMedia

Podijeli ovaj članak:

Moje ime je Dženeta Schitton i vlasnica sam agencije GlowhuntersMedia sa adresom u Beču. GlowhuntersMEDIA je zapravo međunarodna priča budući da sarađujemo sa klijentima iz različitih država EU i regije i to uglavnom sa dvije fokusne tačke: Osobni profesionalni brending vodećeg kadra u kombinaciji sa marketingom i brendingom kompanije te preko-granični marketing i brending kompanija koje sa Balkana šire poslovanje u EU (i obratno).

Kada se radi o osobnom profesionalnom brendingu to je, posebno u regiji dosta nov koncept kada govorimo o nekom strateškom pristupu tradicionalnom marketingu kompanija. Osobni profesionalni brending je zapravo miks između networkinga i stručnog pozicioniranja putem strateško određenih kanala komunikacije. Mada je osobni brending nešto što je itekako bilo prisutno i prije pojave digitalnih medija sada je prvi put postao dostupan širokom krugu stručnjaka i ima potencijal multipliciranja pozitivnog efekta marketinga i brendinga kompanije.
Do sada smo na projektu osobnog i osobnog profesionalnog brendinga radili sa različitim kategorijama poslovnih ljudi – od content kreatora, vlasnika malih biznisa pa sve do karijerista unutar korporacija i vlasnika srednjih do velikih kompanija. Ono što je veliki izazov za ovu oblast komunikacijske industrije je da se potencijal osobnog profesionalnog brendinga više iskorištava strateški, a manje više slučajno i sporadično. Mišljenja sam da će sve većim prisustvom AI i drugih tehnologija, koje sadržaje generiraju automatski, osobni brending ostati jedina stabilna valuta u godinama koje nam dolaze. Dakako izazov ostaje da se više informiramo i educiramo o ovom konceptu kako bi mogli iskoristiti sve prednosti koje nudi.

Kada govorimo o izazovima komuniciranja preko granice ili u okviru različitih država, jezika i mentaliteta ključni izazov je klijentima približiti psihološki kontekst marketinga – da neko ko živi u BiH, čak i ukoliko ima odlično znanje stranog jezika, često ne može uspješno voditi marketing kampanju u inostranstvu. Iz ovog razloga GlowhuntersMEDIA nudi usluge marketinga i brendinga u DACH regiji (Njemačka, Austrija, Švicarska) te Italiji i Sloveniji upravo u saradnji sa stranim stručnjacima sa područja komunikacija.

Sjajno je da je digitalni marketing omogućio uspješnim kompanijama iz regije da uz puno manje troškove ostvare prisustvo u stranim državama te stvore uslove za povećanje izvoza odnosno širenja poslovanja u inostranstvo. Da je kompanijama ova vrsta asistencije potrebna govore i iskustva iz projekta Dijaspora development koju je pod okriljem UNDP-a prije dvije godine organizirala Vanjskotrgovinska komora BiH. U okviru ovog projekta smo imali priliku raditi sa brojnim kompanijama iz industrije namještaja kao i metaloprerađivačke industrije, koje su već ili namjeravaju postati izvoznice svojih proizvoda u inostranstvo.

Iz svega napisanog ostaje da zaključimo da su promjene česte i konstantne, pa je tako poželjno da se i mi kao industrija često mijenjamo, prilagođavamo i preispitujemo kako bi bili u poziciji pratiti šta se dešava na tržištu i ponuditi našim klijentima najbolju moguću uslugu.

Više informacija o ovim konceptima i uslugama GlowhuntersMEDIA možete pronaći na glowhuntersmedia.com ili nas potražiti na društvenim mrežama.

Povezani članci