Search
Close this search box.

Kad je vrijeme za krizno komuniciranje? Kad nastane kriza ili ranije

Podijeli ovaj članak:

Izvor: Aida Salkić za Bloomberg Adria

Svijet se ubrzano mijenja, pa tako i komunikacijska industrija koja je u proteklih pet godina doživjela značajnu transformaciju. Takva transformacija najviše se ogleda u samoj digitalizaciji koja osim alata komuniciranja donosi sve više izazova kada je riječ o plasmanu vijesti, pristupu tačnim i provjerenim informacijama, kreiranju poruka koje će biti prihvaćene, te u konačnici internoj komunikaciji kao značajnom alatu za kreiranje percepcije brenda i privlačenje uposlenika.

Povezani članci