Search
Close this search box.

Dino Bajrić: Lactalis podstiče i primjenjuje inovacije u proizvodnji, pakovanju, uvođenju novih proizvoda i jasnom, kontinuiranom i sveobuhvatnom komunikacijom s potrošačima

Podijeli ovaj članak:

Razgovarali smo sa Dinom Bajrić, direktorom marketinga u kompaniji Lactalis BH koja je već dvije godine za redom podržava misiju i cilj Woman.Comm Cluba i Woman.Comm konferencije. Dino nam je pružio uvid u svoj profesionalni put do ključne pozicije u jednoj od najvećih mliječnih kompanija u Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo o specifičnostima rada u mliječnoj industriji, izazovima koji proizlaze iz brzih promjena u potrošačkim preferencijama te strategijama tvrtke za održavanje vodeće pozicije na tržištu. Otkrijte kako Lactalis BH planira odgovoriti na nove zahtjeve potrošača i što poduzima kako bi pozitivno utjecala na zajednicu i okoliš.

Woman.Comm: Možete li nam ispričati svoj profesionalni put do trenutne pozicije direktora marketinga u Lactalis BH? Kako ste došli do ove ključne uloge u jednoj od najvećih mliječnih kompanija u Bosni i Hercegovini?

Dino: Najkraći i najtačniji odgovor bi glasio – radom i posvećenošću. Duže od 15 godina se bavim primjenom marketinga, marketinškim strategijama i aktivnostima u FMCG industriji. Moje prvo radno iskustvo u hemijskoj industriji je uključivalo marketing kao ključnu komponentu. Obrazovanje koje sam stekao na Ekonomskom fakultetu mi je dalo pripremu ali je rad u praksi omogućio da sagledam širinu, inspirativnost i važnost posla kojim se bavim. Nakon toga je svaka pozicija bila stepenica više. Kroz karijeru sam imao priliku da radim u velikim globalnim kompanijama, te da učim od osoba sa velikim internacionalnim iskustvom. Preuzimanje pozicije direktora marketinga Lactalisa BH, najveće mliječne grupacije u svijetu, došlo u pravom trenutku kao novi izazov i odlična prilika.

Woman.Comm: Kako se razlikuje rad u mliječnoj industriji u usporedbi s vašim prethodnim iskustvom u drugim industrijama? Koje su specifičnosti i izazovi koje donosi rad u mliječnom sektoru?

Dino: Rad u mliječnoj industriji, posebno u Lactalisu – globalnom mljekarskom lideru, donosi specifične izazove. Moje iskustvo kaže da je u pitanju industrija s najdinamičnijim promjenama u potrošačkim preferencijama. U odnosu na ranija iskustva, mliječna industrija zahtijeva duboko razumijevanje potreba potrošača i prilagodljivost u odgovoru na brze promjene u tržištu, spremnost na inoviranje ali i brze odgovore na društvene potrebe i empatiju.

Woman.Comm: Kao lider u mliječnoj industriji, suočavate se s raznim izazovima. Kako upravljate promjenama u industriji, posebno s obzirom na brze tehnološke i tržišne promjene?

Dino: Zapravo sam davno otkrio da je ta liderska pozicija istovremeno prednost i izazov. Izazov jer stalno morate inovirati i puno raditi kako bi se zadržala vodeća pozicija. Prednost jer ovako jaki globalni sistemi nisu tek tako na poziciji koju drže. Tako je Lactalis izuzetan u upravljanju promjenama, i istovremeno veoma vrednuje agilnost i stalnu prilagodljivost svih svojih procesai ljudi. To nama na terenu omogućava da pratimo tržišne trendove i brzo odgovaramo na njih. Imamo pristup i koristimo najnovije tehnologije u proizvodnji i distribuciji. Posebno je važno da  osiguravamo prilike i pristup novim znanjima i vještinama za naše zaposlene.

Woman.Comm: Kako Lactalis BH planira odgovoriti na dinamična tržišta i nove zahtjeve potrošača? Koje su ključne strategije i planovi tvrtke za budućnost?

Dino: BH  tržište je veoma segmentirano i velike su regionalne razlike kada su u pitanju navike kupaca i konzumenata. Ono što je bitno da samo posvećeni tome da pratimo potrebe tržišta i kupaca, uključujući specifične prehrambene potrebe i navike, i da se prilagodimo i odgovorimo na te potrebe. Kad govorimo o planovima i strategiji za budućnost, cilj je održati visoke standarde kvaliteta, povećanje domaće proizvodnje mlijeka, zdravlje i dobrobit zaposlenih, podrška partnerima i društvu, dalji razvoj održivih poslovnih praksi i fokus na cirkularnu ekonomiju koju planiramo uvesti u primjenu.

Woman.Comm: Inovacija je često ključna u modernom poslovanju. Kako potičete inovacije u marketingu i poslovanju tvrtke? Imate li primjere uspješnih inicijativa koje biste podijelili s nama?

Dino: Inovacije jesu ključ i u smislu primjene novih tehnologija ali i kad su u pitanju načini organizacije posla i osnaživanja ljudi u timu da stiču moderna znanja i vještine. Lactalis inovacije podstiče i primjenjuje u proizvodnji, pakovanju, uvođenju novih proizvoda i jasnom, kontinuiranom i sveobuhvatnom komunikacijom s potrošačima. Iskustvo me naučilo da ne potičem inovacije radi inovacija. Za dobre poslovne i marketinške rezultate fokus mora biti na sinergiju svih odjela – svih karika u našem lancu kako bi inovacija imala smisao, svrhu i rezultat. Takav je primjer ove godine bio uvođenje i kampanja za EDGE pakiranje za UHT mlijeko – inovacija na tržištu i kampanja 360 koja je obuhvatila sve kanale komuniciranja i izvedena besprijekorno.

Woman.Comm: Kako Lactalis BH upravlja održivošću i društvenom odgovornošću u poslovanju? Koje mjere tvrtka poduzima kako bi pozitivno utjecala na zajednicu i okoliš?

Dino: Kao i u ostalim segmentima poslovanja, i društvena odgovornost kompanije Lactalis BH je temeljito osmišljena da ostvari uticaj i da rezultate. Angažirani smo na zaštiti okoliša i praćenju, spriječavanju i smanjivanju svih vrste zagađivanja okoline – u proizvodnji ali i u procesima prije ulaska u mljekaru i kasnije u distribuciji i plasmanu. Podržavamo lokalne zajednice kroz razne inicijative i aktivno potičemo društveno odgovorno ponašanje u svim aspektima našeg poslovanja. Aktivni smo u polju sponzorstva i donacija – samo neki primjeri su donacije mlijeka za Pomozi.ba, angažman u zagovaračkoj kampanji za ukidanje PDV-a na doniranu hranu i brojne druge aktivnosti. Za 2024. smo spremili veliki cjelogodišnji projekat o kom ćemo više uskoro, ali nastavljamo pratiti društvena dešavanja, kako bismo kao i do sad, reagovali i bili u od koristi i društvu i ekonomiji Bosne i Hercegovine.

 

Povezani članci