Maja Miljević

Osnivačica startup platforme Hexagon Startup design koja za cilj ima razvoj i podršku ženksog preduzetništva. Kao dugogodišnja preduzetnica je prošla kroz razne izazov ei odlučila d aokupi žene koje imaju iskustva i znanja u razvoju Startup-a te kroz inovativne mehanizme ponudi znanja i pdoršku na platformi koju gradi. Maja je u preduzetništvu 8 godina, do sada je mentorisala preko 200 startup-a, kako lokalno, tako i globalno. Njena ekspertiza je vezana za Business Development Tech i inovativnih startup-a. Entuzijasta i filantrop, sa životom na dvije adrese – US i BiH.