John Kennedy Mosoti

John Kennedy Mosoti, rezidentni predstavnik UNFPA za Bosnu i Hercegovinu, direktor za Republiku Sjevernu Makedoniju i Srbiju i direktor za Kosovo (UNSCR 1244) 

John Kennedy Mosoti je rezidentni predstavnik UNFPA za Bosnu i Hercegovinu, direktor za SrbijJu i Republiku Sjevernu Makedoniju i direktor za Kosovo (prema Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1244). Državljanin je Kenije. Nakon što je stekao diplomu bakalaureata prava, završio je poslijediplomski studij prava, stekao je zvanje magistra krivičnog prava i diplomu iz međunarodnog okolišnog prava.

John je etablirani diplomata koji je od 2004. do 2013. godine obavljao funkciju višeg savjetnika za ljudska prava, socijalna i humanitarna pitanja u Stalnoj misiji Kenije pri Ujedinjenim nacijama. Obavljao je i poslove vezane za funkcionalne komisije Ekonomskog i socijalnog vijeća (ECOSOC) i izvršnih odbora organizacija UNDP, UNFPA, UNOPS, UNICEF i UN Women. Također se specijalizirao za pitanja mira i sigurnosti, posebno u afričkoj regiji Velikih jezera, kao i za reformu UN-a. John je predstavljao svoju zemlju i regiju u brojnim pregovorima o okviru najvažnijih konferencija i sastanaka UN-a. Dvije godine je radio kao savjetnik za javno-partnerstvo u Odsjeku UNICEF-a za partnerstvo, i to u periodu od 2013. do 2015. godine.

John iza sebe ima gotovo trideset godina iskustva u radu u privatnom sektoru, civilnom društvu, Ujedinjenim nacijama, kao i u vladi. Radio je u Odsjeku UNICEF-a za javna partnerstva. Kao šef Odjela UNFPA za multilateralne poslove, John je upravljao političkom komunikacijom UNFPA s državama članicama u Generalnoj skupštini, Vijeću sigurnosti, ECOSOC-u i njegovim funkcionalnim komisijama, kao i Sekretarijatu UN-a. Kasnije je došao na čelo Odjela za međuvladin, međuagencijski i politički dijalog. U novije vrijeme je obavljao funkciju zamjenika globalnog koordinatora za ICPD 25 (Međunarodnu konferenciju o stanovništvu i razvoju, koja je održana 25 godina nakon prve Konferencije) i bio je zadužen za organizaciju Samita u Nairobiju: Ubrzanje ispunjenja obećanja.