wcomm

Ljupka Hamzić

Woman.Comm pita Ljupku Hamzić, direktoricu prodaje NOVA BH: Imaju li žene u komunikacijskoj industriji BiH znanje i moć da unaprijede industriju i stvore uvjete za njen prosperitetan i profitabilan razvoj?

Vjerujem da su znanje, volja i hrabrost karakteristike ličnosti čija izraženost ili nedostatak nije rodno uslovljena. Međutim, u marketinškoj industriji u Bosni i Hercegovini surađivala sam i surađujem sa velikim brojem žena koje su sposobne i dovoljno hrabre da preuzmu inicijativu i odgovornost za kompanije u kojima rade, za uposlenike i kolege, za procese rada i rezultate, i da sve to balansiraju sa svojim privatnim životom. Najveći ograničavajući fakor je vrijeme, jer je toga uvijek malo, s obzirom na ponekad nemilosrdni tempo i konstantni multitasking u našoj svakodnevici.

Dolazim iz kompanije koja je i sama dokaz sposobnosti žena – na rukovodećim pozicijama Nove BH i United Medie, vodeće medijske korporacije Jugoistočne Evrope, većim su dijelom žene koje su dokazale da znaju i mogu voditi velike kompanije u jako dinamičnoj industriji kakva je medijska, gdje je promjena jedina konstanta.

Stoga, sigurna sam da su žene spremne za sve izazove i da imaju ideje koje će proizvesti pozitivne promjene i unaprijediti komunikacijsku industriju BiH. Nadam se da će Woman.Comm biti fasilitator naše komunikacije i platforma putem koje ćemo raditi na ovim promjenama.

Share it :

Povezani članci