Amila 2023 (8 of 9)

Amila Husanović

Članica

Podijeli:

Amila Husanović diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, odsjek Marketing. Magisterij završila na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu –  Katedra za menadžment i organizaciju.

Prve poslovne korake napravila u sektoru marketinga i to u kompaniji Klas. Dalje usavršavanje u sferi marketinga nastavlja u British American Tobacco kao brand manager za regiju Adria. Od tada raste neraskidiva veza sa marketingom i to prvih 10 godina na strani klijenta. 

 

Posljednjih 10 godina profesionalno se razvija u zahtjevnoj agencijskoj marketinškoj industriji na poziciji Media Managera. Ovaj dinamičan posao imperativ je konstantnog usavršavanja i praćenja trendova. Uspjeh u ovoj branši je vidljiv i mjerljiv i ne mjeri se godinama staža, već projektima koje uspješno iznesete na svojim plećima. A svi projekti, ideje, kampanje koje su potekle kako iz Advansa, tako i iz kompanija u kojma je ranije radila su uspješno ugledale svjetlo dana i trajale. 

A trajanje je najjači pokazatelj uspješnoti bilo čega. “Instan uspjehe ne priznajem” – kako kaze Amila.

 

Ipak, najveći životni izazov jeste zadatak odgoja dvoje prekrasne djece, Danisa i Ene, koji su me učinili koliko sretnom, toliko i zabrinutom – “Kako ih odgajati u današnje vrijeme, kako da budu mentalno, fizički i na bilo koji drugi način spremni za život. Jer oni su sve što jesam i sve što nastojim da budem”.